Alliance Francaise

Alliance Francaise

Nám. SNP 14
97401 Banská Bystrica
IČO: 37891901

Informácie o inštitúcii Alliance Francaise

 

História

Historia Alliance française na Slovensku

 

Alliance Française v Prahe bola založená v roku 1886 teda len tri roky po vytvorení Alliance Française v Paríži. Rok po jej založení mala už 254 členov, čo ju robilo jednou za najväčších Alliance na svete.

Veľa členov Alliance Française v Prahe boli významné osobnosti danej doby, jednalo sa hlavne o Tomáša Garrigua Masaryka a Edvarda Beneša, ktorí sa neskôr stali prezidentmi Československa. Za spomenutie stojí aj fakt, že približne tretina členov Alliance mala svoj biografický článok v encyklopédií Otto.

Sieť Alliance Française, uzatvorená počas Druhej svetovej vojny, sa zdala byť definitívna pochovaná po tom, ako sa moci zmocnila komunistická strana v roku 1948. No od roku 1991 sa táto sieť zvonu vytvorila aj s otvorením Alliance Française v Banskej Bystrici, na strednom Slovensku, v meste so silnou študentskou a intelektuálnou tradíciou.

Slovenská sieť Alliance Française, ktorá bola značne hustá počas prvej Československej republiky sa postupne a nanovo utvára po Zamatovej revolúcií. Alliance française Banská Bystrica (29. marec 1990), Lučenec (12. november 1990), Žilina (7. máj 1990) et Poprad (8. október 1992) uzrú svetlo sveta. Je treba čakať až na 8. apríl 1998, aby Košice opäť nadviazali na svoju predvojnovú tradíciu.

Až do roku 1996 existuje na Francúzskej ambasáde v Prahe spoločná delegácia Alliance Française Paríž pre Českú a Slovenskú republiku, ktorú zastrešuje Pierre BURLAUD. Vytvorenie, 1. januára 1996 v Bratislave, Centra pre kultúru a jazykovú spoluprácu, ktoré združuje Francúzsky inštitút a Centrum pre jazykovú a edukačnú spoluprácu sa prelína s umiestnením Delegácie na Slovensku. Počas svojho zasadania 20. marca 1996 Administratívna rada Alliance Française v Paríži zveruje Jacquesovi DEFERTOVI, riaditeľovi Francúzskeho inštitútu, funkciu Generálneho delegáta Alliance Française v Paríži na Slovensku.

Napriek tomu, že delegácia Alliance française na Slovensku disponovala nezávislým rozpočtom sa týmto pádom, v kultúrnej a jazykovej oblasti, ocitla v úzkom kontakte s Francúzskou ambasádou.

Od roku 2002 už neexistuje táto delegácia a ani Poradca pre spoluprácu a kultúru (COCAC) na Ambasáde a však roku 2006 pán Didier TALPAIN, vzal na seba zodpovednosť koordinátora pre Alliance française popri úlohe poradcu a riaditeľa Francúzskeho inštitútu v Bratislave, následne po Michelovi GIESOVI od roku 1998 do 2002 a neskôr Jean-Pierre MEULLENET od septembra 2002 do marca 2006, ktorému dopomáha attaché pre spoluprácu s francúzskym jazykom zodpovedný za pedagogický dohľad nad sieťou Alliances françaises na Slovensku, od septembra 2007 Jacques BORTUZZO , ktorý nahradil Emmanuela RIMBERTA (2003-2007) a Alaina SCHNEIDERA (1999-2003).

Styky medzi Alliance française  Českej republiky a Slovenska sú z historických dôvodov veľmi úzke. Rozdelenie Československej federácie neukončilo organizovanie výročných valných zhromaždení, ktoré pokračovali striedavým spôsobom v jednej alebo druhej krajine s účasťou reprezentantov francúzskych veľvyslanectiev v Prahe a v Bratislave (veľvyslanci, poradcovia pre spoluprácu a kultúru, generálni delegáti Alliance française ) až do roku 2004.

Kde nás nájdete?

Zobrazit